14.01.2021

Chuyển đổi xã hội-sinh thái tại các thành phố châu Á

Chuyển đổi xã hội-sinh thái tại các thành phố châu Á là một cách để đạt được các mục tiêu về khí hậu và phát triển toàn cầu. Là khu vực có mật độ dân cư cao và hoạt động kinh tế dầy đặc, các thành phố châu Á đặt ra những thách thức độc đáo nhưng cũng là cơ hội cho quá trình chuyển đổi carbon thấp.

Thách thức của việc chuyển đổi xã hội có thể nằm ở việc giải quyết những vấn đề phức tạp trong đó có vấn đề bảo vệ sinh thái đôi khi bị đặt ở vị trí đối lập với công bằng xã hội hoặc ngược lại. Mặt khác, cũng có thể có các giải pháp dung hòa như tiến bộ trong bảo vệ môi trường có thể song hành cùng công bằng xã hội – đó là các chuyển đổi sinh thái - xã hội mà  các thành phố cần hướng tới. Các mối quan hệ tổng thể như vậy sẽ được khám phá trong báo cáo, tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng trong việc thúc đẩy những chuyển đổi sinh thái - xã hội trong đô thị, đó là môi trường, giao thông và sự tham gia của cộng đồng.

Thông tin chi tiết có trong nghiên cứu mới nhất do FES ở Châu Á công bố: 

www.fes-asia.org/news/set-cities-asia/

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail(at)fes-vietnam.org

về đầu trang