27.11.2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí: Trợ lý dự án -

Nơi làm việc: Hà Nội, Việt Nam -

Thời hạn hợp đồng: 01.02.2020 đến 30.09.2020 và có khả năng kéo dài tới 30.04.2021

 

Thông tin tuyển dụng chi tiết xin xem tại link:

https://www.fes-vietnam.org/post/job-announcement-2/

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail(at)fes-vietnam.org

về đầu trang