Biến đổi khí hậu, Năng lượng, và Môi trường

  • Ảnh: Nguyễn Hoàng Ngân

Việt Nam không chỉ là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trên toàn thế giới mà còn chịu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do quá trình công nghiệp hóa nhanh. Điều này tác động tiêu cực rõ rệt đến người dân và các hệ sinh thái phong phú của Việt Nam. Thông qua đối thoại chính sách và nâng cao năng lực viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) hỗ trợ các bên liên quan, những người đang nỗ lực thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái - xã hội hướng tới sự phát triển bền vững về mặt sinh thái và công bằng về mặt xã hội. 

Mặc dù mối quan tâm của công chúng đối với các vấn đề biến đổi khí hậu, năng lượng, và các vấn đề môi trường ở Việt Nam đã tăng lên, việc cải thiện và nâng cao nhận thức và hiểu biết trong nhân dân vẫn là một nhu cầu cấp bách. Điều này sẽ giúp thúc đẩy sự thay đổi hành vi và hướng tới phát triển môi trường bền vững. Do đó, FES Việt Nam tăng cường hỗ trợ các nhân tố quan trọng, từ mạng lưới giới trẻ cho tới các nhà báo và công đoàn.

FES Việt Nam thúc đẩy các nỗ lực chính sách để đẩy mạnh những đường lối phát triển bền vững tại Việt Nam và trong khu vực và ngoài ra còn đóng vai trò điều phối cho công tác của FES tại Châu Á trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng và môi trường.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail(at)fes-vietnam.org

về đầu trang