Chính sách xã hội và Quyền của Người lao động

  • Ảnh: Benoît Ollevier

Để tạo ra khía cạnh xã hội trong phát triển kinh tế, cần phải có công đoàn có năng lực và trách nhiệm đại diện cho quyền lợi chính đáng của đoàn viên. Friedrich-Ebert-Stiftung là một phần của phong trào lao động dân chủ Đức và quảng bá các giá trị và mối quan tâm của viện ra nước ngoài. Vì lý do này, Friedrich-Ebert-Stiftung cam kết hợp tác đặc biệt với các tổ chức công đoàn trên toàn thế giới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và các công đoàn ngành là những đối tác quan trọng của Friedrich-Ebert-Stiftung tại Việt Nam. Công đoàn Việt Nam hiện đang phải đối diện với thách thức lớn để xác định lại vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với bối cảnh của quá trình hội nhập nhanh của nền kinh tế. FES hỗ trợ VGCL theo nhiều cách khác nhau để ứng phó với những thách thức này một cách hiệu quả.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail(at)fes-vietnam.org

về đầu trang