Công bằng kinh tế và phát triển bền vững

  • Ảnh: Nguyễn Thanh Thúy

Quá trình cải cách kinh tế ở Việt Nam không chỉ đưa đến thành công to lớn về tăng trưởng kinh tế, mà còn giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo và thiết lập một xã hội thịnh vượng. FES đã và đang hỗ trợ quá trình này thông qua đóng góp nhằm cải thiện khung quản trị kinh tế, cả về mặt pháp lý và chính trị.

Việc tìm kiếm một mô hình kinh tế dựa trên tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi xu hướng toàn cầu về biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. FES hỗ trợ công đoàn Việt Nam cũng như các học giả, nhà báo và khối xã hội dân sự tham gia vào các diễn đàn quốc tế và các sáng kiến và chương trình quốc gia để ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và đảm bảo một sự chuyển đổi hợp lý từ một “nền kinh tế nâu" sang "nền kinh tế xanh".

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail(at)fes-vietnam.org

về đầu trang