Liên hệ

Văn phòng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung tại Việt Nam

Chỉ dẫn

Văn phòng viện Friedrich-Ebert-Stiftung nằm tại trung tâm Hà Nội, gần Lăng Chủ tich Hồ Chí Minh, tại số 7 Bà Huyện Thanh Quan. Để được hướng dẫn thêm, vui lòng xem bản đồ dưới đây:

Vị trí

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail(at)fes-vietnam.org

về đầu trang